logo-glasogon-2.gif
 
 
 

Hej nätförälder, välkommen hit!

 Den här sajten har som syfte att öppna upp för samtal mellan dig och ditt barn kring nätvardagen. Här delar barn och unga med sig av sina nätupplevelser varvat med tips och råd från kuratorer. Sajten bygger på boken ”Handbok för nätföräldrar” och är framtagen av BRIS och Prins Carl Philips & Prinsessan Sofias Stiftelse.

 
 
green-bg.png

 
 
Hjälp till dig som nätförälder!

Nätföräldrar.se är ett initiativ från BRIS och Prins Carl Philips & Prinsessan Sofias Stiftelse och har till syfte att stötta dig som förälder att prata med ditt barn om tillvaron och vardagen här på nätet. Sajten bygger på boken ”Handbok för nätföräldrar” som vi har gjort och skickat hem till alla Sveriges tioåringar och deras föräldrar. Faktum är att de flesta barn verkligen vill prata med en vuxen om vad som händer här på nätet. Men många tror inte att du som vuxen skulle förstå. Avståndet som uppstår mellan barn och föräldrar på grund av oförståelse för varandras beteenden och kunskaper, är det största hindret för samtal. Det hoppas vi att både handboken och den här sajten kan ändra på.

Till vår hjälp har vi haft de sanna nätexperterna; barn och unga som använder nätet varje dag. De har delat med sig av klokheter och nätvardagligheter, berättat om saker de tycker är roliga och bra, och vad de gillar. Men också om det som är mindre bra och ibland även svårt och jobbigt. En sak har varit tydlig, barn vill ha sina föräldrar närvarande. Även på nätet. Lycka till!
 
MOSHED-2018-11-28-11-53-58.jpg
 
 
 
Läs handboken

Här kan du läsa handboken i sin helhet eller välja det kapitel som du tycker känns mest aktuellt för dig just nu. Kom ihåg att barn vill ha sin föräldrar närvarande, även på nätet.
 
 
 
 
TEST.jpg
bg-las-boken.png
 
Hör gärna av dig!
 
 
BRIS
Bris är en barnrättsorganisation. Vi arbetar för att stärka barnets rättigheter genom att stödja, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare. Bris erbjuder stöd till barn och unga via telefon, chatt, mejl och i grupp. Bris driver även en vuxentelefon där vuxna kan få stöd i frågor som rör barn.

Bris vuxentelefon
Öppettider: vardagar 9–12
Telefon: 077-150 50 50 

För barn och unga upp till 18 år
Öppettider: alla dagar 14–21
Telefon: 116 111
Mejl och chatt: Bris.se

Övriga frågor, kontakta info@bris.se
 
STIFTELSEN
Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias stiftelse arbetar för ett tryggare och schysstare internet och för ökad respekt och förståelse för alla barn och unga med dyslexi.
Stiftelsen driver bland annat ”Vi berättar” som ger barn och unga möjlighet att berätta om självupplevd utsatthet på nätet och det fiktiva landet Dyslexialand som lyfter dyslexiförmågor och styrkan i att skilja sig från mängden. 

Kontakta stiftelsen på prinsparetsstiftelse@royalcourt.se
 
 
 
 
Varmt tack!

Till Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond, Gålöstiftelsen, samarbetsskolorna Milstensskolan i Täby och Sätraskolan i Sätra samt Wieselgrensskolan i Helsingborg och Internationella Engelska Skolan i Landskrona för att ni har varit med och bidragit till denna viktiga handbok.
 
 
TEST2.png
 
 
Help for you as a parent

Hi parent! Here you can download an English version of the book “Handbok för Nätföräldrar” which we’ve sent to all 10 year old kids in Sweden and their parents.

The purpose of the book is to help you start talking to your child about what their lives are like online. You see, most kids actually want to talk to a grown-up about their online experiences. But many of them think that you wouldn’t understand. That’s what we want this book to change.

In the book, kids and teens share their own stories and thoughts about what happens online, along with tips and advice from experts and counselors. Teaching you what kids do online and why they think it’s great. But also the things that are not so great, things that can be tough and difficult – and how you as a parent can help. Because one thing is very clear: kids want their parents to be present. Also online.

Good luck!

BRIS (Children’s Rights in Society)
Prince Carl Philip and Princess Sofia's Foundation  

Download the english verision of the book here
Vision disorder, download here
 
MOSHED-2018-11-28-11-53-58.jpg